Onafhankelijk advies

Daar waar veel andere bedrijven eigen belangen hebben met het uitvoeren van hun eigen advies werken wij geheel onafhankelijk.

Specialistisch onderzoek

 

Bij vochtproblemen, lekke kelders, en zwam/schimmel- en houtaantasting in uw woning of pand kunnen wij een gedegen onderzoek voor u uitvoeren en de oorzaak achterhalen.
Na het onderzoek stellen wij een volledig rapport met advies voor u op. U kunt dan, indien noodzakelijk, zelf een herstelbedrijf benaderen of wij kunnen u in contact brengen met  gespecialiseerde bedrijven.
Voorafgaand aan een kruipruimteonderzoek kunnen wij ook zorg dragen voor asbestinventarisatie. Wij werken hierbij samen met erkende asbestinventarisatie bureau’s.

Rapportage

Na het uitgevoerde onderzoek maken wij een compleet uitgewerkt rapport eventueel voorzien van tekening(en) en/of fotos.

Belangrijke onderdelen van onze rapportage zijn o.a. :

soort inspectie en de doelstelling hiervan

De soort en locatie van de aantasting(en) door b.v. hout aantastende schimmels, hout borende insecten, vochtproblemen, schimmels, stank of eventuele bouwfouten

-welke schade aanwezig is
-wat is de oorzaak van de schade
-de omvang van de schade
-welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen
-plan van aanpak en uitvoering van de werkzaamheden
-een indicatie van de te verwachten kosten

Bouwkundige keuringen

Onze bouwkundige inspectie geeft een duidelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning. Daarbij wordt een kostenindicatie gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen (direct/op termijn).

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van de woning/pand en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.
Bij het bouwkundige onderzoek kunt u ook een volledige kruipruimte inspectie door ons uit laten voeren zodat u hiervoor geen tweede bedrijf hoeft in te schakelen. U bespaart hierdoor extra kosten en u hoeft geen vervolg afspraak in te plannen.

Lekdetectie

In geval van een lekkage aan bv een dak, leidingwerk of kelder kunnen wij een spoed inspectie voor u uitvoeren binnen 48 uur. Middels een visueel onderzoek met behulp van o.a. thermografie, kleurenvloeistof en/of endoscoop kunnen wij met minimale schade het probleem opsporen. Ook kunnen wij afpersen van leidingwerk verzorgen. Na het onderzoek ontvangt u van ons een rapport voorzien van een uitgebreide fotorapportage.
Voor het verhelpen van de lekkage en herstelwerkzaamheden kunnen wij gespecialiseerde bedrijven voor u inschakelen. Kortom; wij kunnen al uw zorgen uit handen nemen.
De kosten voor een lekdetectie worden in het algemeen volledig vergoed door uw opstalverzekering.
Informeer hierover bij uw verzekering.

Contra expertise

Indien u reeds een inspectie heeft laten uitvoeren en u heeft twijfels over de bevindingen, of u wilt een second opinion kunt u door ons een contra expertise (een tegen onderzoek) uit laten voeren.
Na het uitgevoerde onderzoek maken wij een compleet uitgewerkt rapport eventueel voorzien van tekening(en) en/of foto’s.

Begeleiding en controle

indien de  door ons geadviseerde werkzaamheden worden uitgevoerd door derden kunnen  wij voor u de werkzaamheden tijdens de uitvoering begeleiden en controleren.
Wij zien erop toe dat de uitvoerende partij de werkzaamheden verricht zoals overeengekomen.