Bouwkundige keuring


Bouwkundige keuring nodig? Onze bouwkundige keuring geeft een duidelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning. Daarbij wordt een kostenindicatie gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen (direct/op termijn).

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van de woning/pand en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.

Bouwkundige keuring


Bij onze bouwkundige keuring kunt u ook een volledige kruipruimte inspectie door ons uit laten voeren zodat u hiervoor geen tweede bedrijf hoeft in te schakelen. U bespaart hierdoor extra kosten en u hoeft geen vervolg afspraak in te plannen.

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwkundige keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt dan ook van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!

Wanneer u een woning koopt of verkoopt, heeft u een bouwkundige keuring nodig om de bouwtechnische staat vast te stellen. U wilt ten slotte weten wat voor kosten u in de toekomst kunt verwachten.