Schimmel en vocht onderzoek


Wij starten voor u een schimmel en vocht onderzoek! Bij overige oorzaken kunt u denken aan beschadigde buitenmuren die lekkages doorlaten, lekke funderingen waardoor er vochtoverlast in de kruipruimte ontstaat, lekkages door kapotte daken en natuurlijk een scala aan oorzaken waardoor koude en vocht hun kans krijgen, zoals slechte isolering of foutieve isolatie.

Het opsporen van vocht is een combinatie van onderzoek en testen waarbij enerzijds gezocht wordt naar de bron van het vocht en anderzijds voor de hand liggende oorzaken uitgesloten proberen te worden.

Schimmel en vocht onderzoek


Schimmel en vocht onderzoek, uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de vochtoorzaken terug te voeren valt op fouten die tijdens de bouw zijn gemaakt. Vaak gaat het dan niet om 1 fout, maar om een serie van soortgelijke fouten. Ook is het zo dat bij oudere huizen de onderhoudsfactor sterk mee gaat spelen.

Logischerwijs is het te verwachten dat bij een woning van 75 jaar oud het metselwerk op meerdere plaatsen aangetast zal zijn, maar dat ook de fundering wellicht poreus is geworden (waardoor optrekkend vocht een grote kans krijgt) en ook is de isolatiewaarde bij deze woningen vaak heel slecht.